Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/1/d352993642/htdocs/inverseproblems/inc/parser/handler.php on line 1552

Warning: Declaration of syntax_plugin_shortcut_anchor::handle($match, $state, $pos, &$handler) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::handle($match, $state, $pos, Doku_Handler $handler) in /homepages/1/d352993642/htdocs/inverseproblems/lib/plugins/shortcut/syntax/anchor.php on line 23

Warning: Declaration of syntax_plugin_shortcut_anchor::render($mode, &$renderer, $data) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::render($format, Doku_Renderer $renderer, $data) in /homepages/1/d352993642/htdocs/inverseproblems/lib/plugins/shortcut/syntax/anchor.php on line 23

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homepages/1/d352993642/htdocs/inverseproblems/inc/parser/handler.php:1552) in /homepages/1/d352993642/htdocs/inverseproblems/inc/actions.php on line 38

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homepages/1/d352993642/htdocs/inverseproblems/inc/parser/handler.php:1552) in /homepages/1/d352993642/htdocs/inverseproblems/lib/tpl/dokuwiki/main.php on line 12
events_winterschool2012 [Inverse Problems and Data Assimilation Wiki and International Community]

User Tools

Site Tools


events_winterschool2012

Media Manager

Namespaces

Choose namespace

Media Files

Files in kenda

File

Date:
2014/06/16 10:56
Filename:
20140616_105653.jpg
Caption:
ASCIIMETADATA-START¿UUUUUUÞ­¾ï@ ÿÿ±UUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïCALUUUUUUCurUU0xDCB0UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïTUNAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï®®®®F¥°ÿ±º)ONQQ ±-NFý§ÿÿ@º'UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïKJKJº&ü(û߉˜¥(Ú܃" ¤tÿÿ±vv¶ÖÑYïÿþßX1§ÿÿ½Qb¤ÿÿà ÿÿþIÿÿ ä®UaUaUaUaUa3Q ™’3Q3Q3QfafafafaUaUafafaUaUaUafa ™’Ua"A"1"A"A3QfaUaUa3QfaUaUaUa"1 "1"A"A"A"A3QfafaUa3QfaUaUaUa"A"1"1"A"13Q"A3QfafaUa3QfqfafafaUaUafafafafa"1"AfafaUa ™pUafafafa"1"1"Afafafa"A3QfafaUa"A3Qfafafafafa"AfafqfqfafqfafaUafafafqfa"!3Qfq3QUaUafq3` ™p‘fafaBDBBfaUaUaUaUaUaUa ™€fa3`fafaDBDBDB3QUaUaUaUafafafa‘fafa2DBBfaUaUaUaUaUaUaUa3`fqUqUafaBB2"!‘ ™’ ™’fafqfqfa3`fqfaUqfa"1"1"1"A3Q"1"1 ™’ ™’ ™’‘‘‘3`3Qfa"!"1"!‘‘"1"1"1"1"1"1‘‘‘"13Q"1"1 ™’ ™’ ™’"1 ™’"1"1"1"1‘"1"1"13Q"!‘ ™’ ™’ ™’ ™’ ™’"1"1"! ™’"1"1"1 ™’3QÙ2ÿþyÎP Ð!”–í#ÆKÿYÌDv’0ÿüÅDÑWˆúºgÿßÑZºjÿßÑQºjÿßÑQºjÿßÑQ¹ÿßÐ\UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï¯¯ÊʯV>¯¯¯¯¯¯¯¯L‚ 5fr3UUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïpãUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUMETADATA-END
Format:
JPEG
Size:
3MB
Width:
4128
Height:
2322
Camera:
SAMSUNG GT-I9505
References for:
Nothing was found.
events_winterschool2012.txt · Last modified: 2013/03/03 09:09 by potthast