Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/1/d352993642/htdocs/inverseproblems/inc/parser/handler.php on line 1552

Warning: Declaration of syntax_plugin_shortcut_anchor::handle($match, $state, $pos, &$handler) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::handle($match, $state, $pos, Doku_Handler $handler) in /homepages/1/d352993642/htdocs/inverseproblems/lib/plugins/shortcut/syntax/anchor.php on line 23

Warning: Declaration of syntax_plugin_shortcut_anchor::render($mode, &$renderer, $data) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::render($format, Doku_Renderer $renderer, $data) in /homepages/1/d352993642/htdocs/inverseproblems/lib/plugins/shortcut/syntax/anchor.php on line 23

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homepages/1/d352993642/htdocs/inverseproblems/inc/parser/handler.php:1552) in /homepages/1/d352993642/htdocs/inverseproblems/inc/actions.php on line 38

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homepages/1/d352993642/htdocs/inverseproblems/inc/parser/handler.php:1552) in /homepages/1/d352993642/htdocs/inverseproblems/lib/tpl/dokuwiki/main.php on line 12
inverse_problems_international_association [Inverse Problems and Data Assimilation Wiki and International Community]

User Tools

Site Tools


inverse_problems_international_association

Media Manager

Namespaces

Choose namespace

Media Files

Files in topics

File

Date:
2014/06/16 09:52
Filename:
20140616_095209.jpg
Caption:
ASCIIMETADATA-STARTTUUUUUUÞ­¾ïd2+!UUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïCALUUUUUUCurUU0xDCB0UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïTUNAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï®®®®F*++º)NN;;1nù0d!º'UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïKJKJº&ü(û߉˜¥(Ú܃"2*Ç+jjÿšºVÖÚÿþûD-âÿÿÂ÷fÏÿÿÖ:ÿÿýáÿÿ·æh"1‘"1"1"1"1"!"!"!"!"!"1 ™’ ™’ ™’ ™’"1"1"1"1"!"!"!"!"!"!"!"1fa ™’ ™’ ™’"1"1"1"1"1"!"!"!"!"!"!"1fafafa ™’"1"1"1"1"A"A3QD""!"!"!"13Qfafa ™’"!"13Qfafafqfa"!"!"!"!"1fa3Q3Q"A"!"!3Qfqfafafa"!"!"!"!"1"1"1"A"A"A"A3Qfqfafafa"!"!"!"!"1‘"A"A3Qfafafafqfafafa"!"!"!"!"1 ™’"A‘‘ ™’ ™’3`fqfafafa"!"!"!"!"1 ™’"A‘‘ ™’ ™’3Qfa3Qfafa  0"1‘ ™’‘ ™’3Q ™’ ™’fa3Q ™’3Qfa"A‘‘‘‘ ™’‘ ™’fa ™’ ™’fafa ™’ ™’fafafa ™’ ™’fa ™’‘ ™’ ™’ ™’ ™’fafa ™’fa3Q3Q3Q ™’ ™’fa ™’fa ™’ ™’ ™’‘ 3Q ™’ ™’‘‘ ™’ ™’ ™’3Q ™’fafa ™’ ™’ ™’"A‘"‘ ™’ ™’ ™’ ™’ ™’ ™’fafafq ™’ ™’ ™’‘"A"A‘ ™’ ™’ ™’ ™’ ™’ ™’ ™’ ™’Ûq·PX»0šTçÄ!«Sž´ÿýž²Ñ]ˆùþh7º!þ^7ºþ^7ºþ^7ºþ^7ºUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï¯¯ÊʯVQ¯¯¯¯¯¯¯¯LŠffr3UUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï&UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUMETADATA-END
Format:
JPEG
Size:
2MB
Width:
4128
Height:
2322
Camera:
SAMSUNG GT-I9505
References for:
Nothing was found.
inverse_problems_international_association.txt · Last modified: 2017/09/02 18:27 by potthast